DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA PANASONIC AQUAREA

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea jsou zaregistrována v dotačních programech pro Českou republiku i Slovensko

Cílem dotačních programů je zlepšení kvality ovzduší v ČR. Program Ministerstva životního prostředí je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Jedná se o výměnu starého kotle na tuhá paliva za efektivní ekologicky způsob vytápění. Při výměně kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo můžete využít dotace 65 000 Kč při využití Nové zelené úsporám a až 127 500 Kč při využití Kotlíkové dotace.

 

  

Více podrobností o dotačním programu najdete přímo na oficiálním webu:

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM >>>

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE >>>

 

 Zde najdete SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ >>>

...a když na dotace nedosáhnete, POPTEJTE NÁS na tepelné čerpadlo vzduch voda s výborným poměrem cena / výkon, které Vám vrátí Vaši investici v krátké době i bez dotací.

Dotace na Slovensku z programu Zelená domácnostiam

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra / Operačný program Kvalita životného prostredia

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Odkaz na ZOZNAM ZARIADENÍ   >>>>