Generace J - tepelná čerpadla Panasonic Aquarea

Tepelná čerpadla vzduch - voda značky Panasonic Aquarea mají nové modely. Generace J již funguje s chladivem R32, což vylepšuje některé jejich výkonnostní parametry. Na první pohled vypadají nová tepelná čerpadla stejně jako předchozí Generace H, nicméně rozdíly najdete ve vnitřním uspořádání i ve funkčnosti. Generace J se dodává ve variantě All In OneSplit Monobloc. Jsou vhodné pro rekonstrukce, novostavby i nízkoenergetické domy a to jak pro vytápění, chlazení či pro přípravu teplé užitkové vody.

Největším přínosem nové generace tepelných čerpadel je, že pracují s chladivem R32. Nové chladivo je považováno za ekologické, jelikož má nízkou hodnotu GWP ve srovnání s dříve používanými F-plyny, které poškozují ozonovou vrstvu. Ve srovnání s chladivem R410A má nové chladivo R32 nejen lepší GWP (R32-675 / R410A-2088), ale také o 10 - 15% lepší účinnost. Nicméně je důležité počítat s tím, že chladivo R32 je hořlavé (klasifikace A2L - nízká hořlavost) a proto je potřeba dodržovat některé bezpečnostní předpisy, jako je minimální plocha technické místnosti.

Díky chladivu R32 dosahuje generace J lepší energetické účinnosti (COP až 5,33), což ho řadí do energetické třídy A+++. Parametr SCOP je u nové generace J vyšší až o 5 % oproti předchozí generaci H. Dále je možné díky vlastnostem chladiva R32 použít méně chladiva v okruhu nebo dosáhnout delší maximální délky potrubí. Maximální teplota výstupní vody je oproti předchozí generaci o 5 °C vyšší, dosahuje až 60 °C. Rozsah ekvitermní regulace je až do - 20 °C venkovní teploty.

Stejně jako starší generace H je nová generace J připravená na pokročilé ovládání pomocí Aquarea Smart Cloud (pro koncové uživatele) a Aquarea Service Cloud (pro instalační firmy). 

 

Podívejte se na prezentaci, kde se dozvíte více o Generaci J jak z technického hlediska, tak z hlediska sortimentu.

Prezentace Panasonic Aquarea Generace J >>>

Prezentace ovládání Aquarea Smart Cloud a Aquarea Service Cloud  >>>